Podmínky pro zápasy bez diváků pro sezonu 2020/2021

Majitel permanentní vstupenky nebo klubového sedadla bere na vědomí a souhlasí, že v případě konání zápasů bez diváků v sezóně 2020/2021 bude počet vstupů, odpovídající počtu zrušených zápasů bez diváků dle vládních opatření v sezoně 2021/2021 přesunut do následující sezóny 2021/2022. V důsledku tohoto bude moci být permanentní vstupenka pro sezónu 2020/2021 (včetně klubových sedadel) použita na příslušný počet prvních po sobě jdoucích zápasů, počínaje zahájením sezóny 2021/2022. Majiteli permanentní vstupenky nebo klubového sedadla nevzniká právo na vrácení poměrné části ceny permanentní vstupenky nebo klubového sedadla.

V Brně dne 3.8.2020